สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า

 

 

 

หวยรัฐบาล
 • รัฐบาล
  พุธ 17/1/18
 • 823
 • 50
 • 3 ตัวหัว
  พุธ 17/1/18
 • 203
 • 23
หวยต่างประเทศ
 • ลาว (วันพุธ)
  พุธ 17/1/18
 • 474
 • 14
 • เวียดนาม (ฮานอย)
  อาทิตย์ 21/1/18
 • 139
 • 85
 • มาเลย์ (วันอาทิตย์)
  อาทิตย์ 21/1/18
 • 472
 • 78
 • เวียดนาม (ฮานอย)
  จันทร์ 22/1/18
 • 960
 • 16
หวยหุ้นไทย
 • ไทยเปิดเช้าช่อง 9
  จันทร์ 22/1/18
 • 962
 • 72
 • ไทยเปิดเช้าช่องตลาดหลักทรัพย์
  จันทร์ 22/1/18
 • 014
 • 20
 • ไทยเปิดเช้าช่อง 9 คู่ 2
  จันทร์ 22/1/18
 • 040
 • 94
 • ไทยปิดเที่ยง
  จันทร์ 22/1/18
 • 968
 • 34
 • ไทยเปิดบ่ายช่อง 9
  จันทร์ 22/1/18
 • 078
 • 44
 • ไทยเปิดบ่ายช่องตลาดหลักทรัพย์
  จันทร์ 22/1/18
 • 078
 • 44
 • ไทยเปิดบ่ายช่อง 9 คู่ 2
  จันทร์ 22/1/18
 • 022
 • 88
 • ค้างก่อนปิดเย็น
  จันทร์ 22/1/18
 • 464
 • 70
 • ไทยปิดเย็น
  จันทร์ 22/1/18
 • 806
 • 72
หวยหุ้นต่างประเทศ
 • ดาวโจนส์
  เสาร์ 20/1/18
 • 172
 • 91
 • นิเคอิเช้า
  จันทร์ 22/1/18
 • 202
 • 04
 • จีนเช้า
  จันทร์ 22/1/18
 • 664
 • 37
 • ฮั่งเส็งเช้า
  จันทร์ 22/1/18
 • 078
 • 11
 • ไต้หวัน
  จันทร์ 22/1/18
 • 146
 • 61
 • เกาหลี
  จันทร์ 22/1/18
 • 968
 • 32
 • นิเคอิบ่าย
  จันทร์ 22/1/18
 • 633
 • 27
 • จีนบ่าย
  จันทร์ 22/1/18
 • 308
 • 81
 • ฮั่งเส็งบ่าย
  จันทร์ 22/1/18
 • 341
 • 52
 • สิงคโปร์
  จันทร์ 22/1/18
 • 943
 • 07
 • อินเดีย
  จันทร์ 22/1/18
 • 801
 • 43
 • อียิปต์
  จันทร์ 22/1/18
 • 323
 • 68
หวยแพ
 • รอบ 00.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 534
 • 88
 • รอบ 00.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 083
 • 11
 • รอบ 00.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 600
 • 53
 • รอบ 00.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 144
 • 43
 • รอบ 01.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 915
 • 23
 • รอบ 01.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 130
 • 57
 • รอบ 01.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 811
 • 06
 • รอบ 01.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 727
 • 76
 • รอบ 02.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 383
 • 13
 • รอบ 02.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 669
 • 85
 • รอบ 02.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 377
 • 51
 • รอบ 02.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 856
 • 14
 • รอบ 03.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 488
 • 92
 • รอบ 03.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 909
 • 89
 • รอบ 03.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 215
 • 23
 • รอบ 03.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 491
 • 06
 • รอบ 04.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 014
 • 04
 • รอบ 04.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 122
 • 40
 • รอบ 04.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 915
 • 20
 • รอบ 04.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 185
 • 16
 • รอบ 05.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 880
 • 70
 • รอบ 05.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 538
 • 23
 • รอบ 05.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 001
 • 08
 • รอบ 05.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 642
 • 73
 • รอบ 06.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 443
 • 10
 • รอบ 06.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 392
 • 76
 • รอบ 06.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 612
 • 29
 • รอบ 06.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 041
 • 46
 • รอบ 07.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 849
 • 07
 • รอบ 07.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 803
 • 66
 • รอบ 07.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 499
 • 02
 • รอบ 07.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 063
 • 82
 • รอบ 08.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 814
 • 22
 • รอบ 08.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 424
 • 55
 • รอบ 08.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 537
 • 34
 • รอบ 08.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 220
 • 11
 • รอบ 09.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 264
 • 99
 • รอบ 09.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 979
 • 67
 • รอบ 09.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 626
 • 39
 • รอบ 09.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 981
 • 23
 • รอบ 10.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 643
 • 99
 • รอบ 10.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 052
 • 47
 • รอบ 10.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 304
 • 78
 • รอบ 10.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 770
 • 36
 • รอบ 11.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 357
 • 16
 • รอบ 11.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 705
 • 21
 • รอบ 11.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 440
 • 61
 • รอบ 11.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 209
 • 50
 • รอบ 12.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 617
 • 69
 • รอบ 12.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 843
 • 26
 • รอบ 12.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 361
 • 48
 • รอบ 12.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 946
 • 02
 • รอบ 13.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 506
 • 07
 • รอบ 13.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 182
 • 33
 • รอบ 13.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 434
 • 39
 • รอบ 13.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 420
 • 75
 • รอบ 14.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 522
 • 94
 • รอบ 14.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 407
 • 98
 • รอบ 14.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 802
 • 01
 • รอบ 14.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 526
 • 44
 • รอบ 15.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 025
 • 33
 • รอบ 15.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 307
 • 68
 • รอบ 15.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 358
 • 36
 • รอบ 15.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 614
 • 72
 • รอบ 16.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 209
 • 52
 • รอบ 16.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 028
 • 93
 • รอบ 16.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 691
 • 63
 • รอบ 16.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 175
 • 20
 • รอบ 17.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 926
 • 72
 • รอบ 17.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 602
 • 36
 • รอบ 17.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 516
 • 32
 • รอบ 17.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 923
 • 57
 • รอบ 18.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 791
 • 90
 • รอบ 18.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 988
 • 62
 • รอบ 18.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 320
 • 22
 • รอบ 18.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 558
 • 01
 • รอบ 19.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 807
 • 05
 • รอบ 19.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 648
 • 31
 • รอบ 19.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 474
 • 55
 • รอบ 19.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 066
 • 36
 • รอบ 20.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 382
 • 91
 • รอบ 20.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 598
 • 72
 • รอบ 20.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 837
 • 13
 • รอบ 20.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 172
 • 63
 • รอบ 21.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 726
 • 55
 • รอบ 21.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 507
 • 45
 • รอบ 21.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 486
 • 89
 • รอบ 21.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 230
 • 68
 • รอบ 22.00
  จันทร์ 22/1/18
 • 336
 • 56
 • รอบ 22.15
  จันทร์ 22/1/18
 • 738
 • 29
 • รอบ 22.30
  จันทร์ 22/1/18
 • 698
 • 19
 • รอบ 22.45
  จันทร์ 22/1/18
 • 301
 • 37