สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า

 

 

 

หวยรัฐบาล
 • รัฐบาล
  อาทิตย์ 16/4/17
 • 729
 • 40
 • 3 ตัวหัว
  อาทิตย์ 16/4/17
 • 816
 • 89
หวยต่างประเทศ
 • ลาว (วันพฤหัสบดี)
  พฤหัสบดี 20/4/17
 • 273
 • 42
 • มาเลย์ (วันอาทิตย์)
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 212
 • 94
 • เวียดนาม (ฮานอย)
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 705
 • 60
หวยหุ้นไทย
 • ไทยเปิดเช้า
  ศุกร์ 21/4/17
 • 449
 • 21
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 2
  ศุกร์ 21/4/17
 • 655
 • 27
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 3
  ศุกร์ 21/4/17
 • 260
 • 32
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 4
  ศุกร์ 21/4/17
 • 054
 • 26
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 5
  ศุกร์ 21/4/17
 • 403
 • 75
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 6
  ศุกร์ 21/4/17
 • 441
 • 13
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 7
  ศุกร์ 21/4/17
 • 441
 • 13
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 8
  ศุกร์ 21/4/17
 • 441
 • 13
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 9
  ศุกร์ 21/4/17
 • 990
 • 62
 • ไทยเปิดเช้า คู่ 10
  ศุกร์ 21/4/17
 • 280
 • 52
 • ไทยปิดเที่ยง
  ศุกร์ 21/4/17
 • 429
 • 01
 • ไทยเปิดบ่าย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 705
 • 77
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 2
  ศุกร์ 21/4/17
 • 783
 • 55
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 3
  ศุกร์ 21/4/17
 • 755
 • 27
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 4
  ศุกร์ 21/4/17
 • 755
 • 27
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 5
  ศุกร์ 21/4/17
 • 755
 • 27
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 6
  ศุกร์ 21/4/17
 • 755
 • 27
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 7
  ศุกร์ 21/4/17
 • 207
 • 74
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 8
  ศุกร์ 21/4/17
 • 720
 • 92
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 9
  ศุกร์ 21/4/17
 • 994
 • 66
 • ไทยเปิดบ่าย คู่ 10
  ศุกร์ 21/4/17
 • 320
 • 92
 • ค้างก่อนปิดเย็น
  ศุกร์ 21/4/17
 • 291
 • 63
 • ไทยปิดเย็น
  ศุกร์ 21/4/17
 • 302
 • 74
หวยหุ้นต่างประเทศ
 • สิงคโปร์
  ศุกร์ 14/4/17
 • นิเคอิเช้า
  ศุกร์ 21/4/17
 • 981
 • 32
 • จีนเช้า
  ศุกร์ 21/4/17
 • 079
 • 70
 • ฮั่งเส็งเช้า
  ศุกร์ 21/4/17
 • 516
 • 18
 • ไต้หวัน
  ศุกร์ 21/4/17
 • 741
 • 72
 • เกาหลี
  ศุกร์ 21/4/17
 • 155
 • 07
 • นิเคอิบ่าย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 075
 • 26
 • จีนบ่าย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 435
 • 74
 • ฮั่งเส็งบ่าย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 202
 • 96
 • สิงคโปร์
  ศุกร์ 21/4/17
 • 983
 • 95
 • อินเดีย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 530
 • 09
 • รัสเซีย
  ศุกร์ 21/4/17
 • 732
 • 21
 • อังกฤษ
  ศุกร์ 21/4/17
 • 455
 • 99
 • เยอรมัน
  ศุกร์ 21/4/17
 • 857
 • 25
 • ดาวโจนส์
  เสาร์ 22/4/17
 • 776
 • 95
 • อียิปต์
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 492
 • 93
หวยแพ
 • รอบ 00.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 499
 • 16
 • รอบ 00.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 957
 • 96
 • รอบ 00.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 711
 • 94
 • รอบ 00.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 707
 • 67
 • รอบ 01.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 175
 • 17
 • รอบ 01.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 740
 • 84
 • รอบ 01.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 351
 • 25
 • รอบ 01.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 591
 • 66
 • รอบ 02.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 358
 • 64
 • รอบ 02.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 048
 • 70
 • รอบ 02.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 294
 • 52
 • รอบ 02.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 884
 • 71
 • รอบ 03.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 182
 • 90
 • รอบ 03.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 847
 • 30
 • รอบ 03.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 071
 • 33
 • รอบ 03.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 156
 • 69
 • รอบ 04.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 368
 • 45
 • รอบ 04.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 648
 • 57
 • รอบ 04.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 321
 • 12
 • รอบ 04.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 238
 • 32
 • รอบ 05.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 273
 • 76
 • รอบ 05.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 066
 • 21
 • รอบ 05.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 882
 • 77
 • รอบ 05.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 076
 • 62
 • รอบ 06.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 529
 • 53
 • รอบ 06.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 799
 • 16
 • รอบ 06.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 986
 • 14
 • รอบ 06.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 285
 • 65
 • รอบ 07.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 519
 • 76
 • รอบ 07.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 959
 • 15
 • รอบ 07.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 798
 • 06
 • รอบ 07.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 579
 • 08
 • รอบ 08.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 876
 • 61
 • รอบ 08.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 520
 • 48
 • รอบ 08.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 939
 • 87
 • รอบ 08.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 515
 • 61
 • รอบ 09.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 545
 • 21
 • รอบ 09.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 724
 • 25
 • รอบ 09.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 593
 • 80
 • รอบ 09.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 118
 • 33
 • รอบ 10.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 402
 • 46
 • รอบ 10.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 838
 • 66
 • รอบ 10.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 734
 • 52
 • รอบ 10.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 624
 • 59
 • รอบ 11.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 580
 • 58
 • รอบ 11.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 587
 • 20
 • รอบ 11.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 899
 • 71
 • รอบ 11.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 345
 • 14
 • รอบ 12.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 083
 • 11
 • รอบ 12.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 051
 • 55
 • รอบ 12.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 667
 • 93
 • รอบ 12.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 441
 • 07
 • รอบ 13.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 042
 • 14
 • รอบ 13.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 129
 • 05
 • รอบ 13.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 083
 • 73
 • รอบ 13.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 918
 • 01
 • รอบ 14.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 535
 • 02
 • รอบ 14.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 777
 • 83
 • รอบ 14.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 895
 • 70
 • รอบ 14.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 829
 • 75
 • รอบ 15.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 234
 • 47
 • รอบ 15.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 498
 • 71
 • รอบ 15.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 390
 • 63
 • รอบ 15.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 502
 • 72
 • รอบ 16.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 212
 • 44
 • รอบ 16.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 828
 • 61
 • รอบ 16.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 946
 • 18
 • รอบ 16.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 307
 • 95
 • รอบ 17.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 251
 • 68
 • รอบ 17.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 050
 • 36
 • รอบ 17.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 338
 • 09
 • รอบ 17.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 539
 • 58
 • รอบ 18.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 910
 • 87
 • รอบ 18.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 700
 • 60
 • รอบ 18.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 047
 • 19
 • รอบ 18.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 911
 • 44
 • รอบ 19.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 296
 • 43
 • รอบ 19.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 199
 • 78
 • รอบ 19.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 225
 • 17
 • รอบ 19.45
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 662
 • 72
 • รอบ 20.00
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 634
 • 59
 • รอบ 20.15
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 770
 • 24
 • รอบ 20.30
  อาทิตย์ 23/4/17
 • 557
 • 41