สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า มั่นใจได้ 100%

สี่ห้าเจ็ดเก้า

 

 

 

หวยรัฐบาล
 • รัฐบาล
  อังคาร 16/10/18
 • 515
 • 93
 • 3 ตัวหัว
  อังคาร 16/10/18
 • 200
 • 25
หวยต่างประเทศ
 • ลาว (วันพุธ)
  พุธ 17/10/18
 • 455
 • 64
 • มาเลย์ (วันอาทิตย์)
  อาทิตย์ 21/10/18
 • 487
 • 88
 • เวียดนาม (ฮานอย)
  อังคาร 23/10/18
 • 662
 • 99
หวยหุ้นต่างประเทศ
 • ดาวโจนส์
  อังคาร 23/10/18
 • 741
 • 93
 • นิเคอิเช้า
  อังคาร 23/10/18
 • 005
 • 77
 • จีนเช้า
  อังคาร 23/10/18
 • 927
 • 55
 • ฮั่งเส็งเช้า
  อังคาร 23/10/18
 • 283
 • 32
 • ไต้หวัน
  อังคาร 23/10/18
 • 520
 • 08
 • เกาหลี
  อังคาร 23/10/18
 • 002
 • 87
 • นิเคอิบ่าย
  อังคาร 23/10/18
 • 078
 • 04
 • จีนบ่าย
  อังคาร 23/10/18
 • 499
 • 83
 • ฮั่งเส็งบ่าย
  อังคาร 23/10/18
 • 655
 • 60
 • สิงคโปร์
  อังคาร 23/10/18
 • 139
 • 67
 • อินเดีย
  อังคาร 23/10/18
 • 723
 • 15
 • อียิปต์
  อังคาร 23/10/18
 • 960
 • 66
หวยแพ
 • รอบ 00.00
  อังคาร 23/10/18
 • 761
 • 08
 • รอบ 00.15
  อังคาร 23/10/18
 • 215
 • 68
 • รอบ 00.30
  อังคาร 23/10/18
 • 781
 • 36
 • รอบ 00.45
  อังคาร 23/10/18
 • 198
 • 09
 • รอบ 01.00
  อังคาร 23/10/18
 • 377
 • 94
 • รอบ 01.15
  อังคาร 23/10/18
 • 146
 • 05
 • รอบ 01.30
  อังคาร 23/10/18
 • 912
 • 24
 • รอบ 01.45
  อังคาร 23/10/18
 • 371
 • 99
 • รอบ 02.00
  อังคาร 23/10/18
 • 950
 • 58
 • รอบ 02.15
  อังคาร 23/10/18
 • 627
 • 59
 • รอบ 02.30
  อังคาร 23/10/18
 • 576
 • 43
 • รอบ 02.45
  อังคาร 23/10/18
 • 687
 • 42
 • รอบ 03.00
  อังคาร 23/10/18
 • 419
 • 81
 • รอบ 03.15
  อังคาร 23/10/18
 • 714
 • 61
 • รอบ 03.30
  อังคาร 23/10/18
 • 276
 • 39
 • รอบ 03.45
  อังคาร 23/10/18
 • 154
 • 80
 • รอบ 04.00
  อังคาร 23/10/18
 • 326
 • 26
 • รอบ 04.15
  อังคาร 23/10/18
 • 795
 • 53
 • รอบ 04.30
  อังคาร 23/10/18
 • 964
 • 99
 • รอบ 04.45
  อังคาร 23/10/18
 • 410
 • 14
 • รอบ 05.00
  อังคาร 23/10/18
 • 421
 • 88
 • รอบ 05.15
  อังคาร 23/10/18
 • 467
 • 56
 • รอบ 05.30
  อังคาร 23/10/18
 • 418
 • 37
 • รอบ 05.45
  อังคาร 23/10/18
 • 559
 • 87
 • รอบ 06.00
  อังคาร 23/10/18
 • 556
 • 71
 • รอบ 06.15
  อังคาร 23/10/18
 • 316
 • 58
 • รอบ 06.30
  อังคาร 23/10/18
 • 038
 • 84
 • รอบ 06.45
  อังคาร 23/10/18
 • 763
 • 21
 • รอบ 07.00
  อังคาร 23/10/18
 • 664
 • 30
 • รอบ 07.15
  อังคาร 23/10/18
 • 793
 • 41
 • รอบ 07.30
  อังคาร 23/10/18
 • 685
 • 87
 • รอบ 07.45
  อังคาร 23/10/18
 • 356
 • 98
 • รอบ 08.00
  อังคาร 23/10/18
 • 623
 • 39
 • รอบ 08.15
  อังคาร 23/10/18
 • 094
 • 10
 • รอบ 08.30
  อังคาร 23/10/18
 • 402
 • 57
 • รอบ 08.45
  อังคาร 23/10/18
 • 068
 • 94
 • รอบ 09.00
  อังคาร 23/10/18
 • 689
 • 04
 • รอบ 09.15
  อังคาร 23/10/18
 • 880
 • 23
 • รอบ 09.30
  อังคาร 23/10/18
 • 758
 • 96
 • รอบ 09.45
  อังคาร 23/10/18
 • 216
 • 14
 • รอบ 10.00
  อังคาร 23/10/18
 • 422
 • 02
 • รอบ 10.15
  อังคาร 23/10/18
 • 087
 • 78
 • รอบ 10.30
  อังคาร 23/10/18
 • 736
 • 60
 • รอบ 10.45
  อังคาร 23/10/18
 • 899
 • 38
 • รอบ 11.00
  อังคาร 23/10/18
 • 510
 • 06
 • รอบ 11.15
  อังคาร 23/10/18
 • 817
 • 88
 • รอบ 11.30
  อังคาร 23/10/18
 • 688
 • 43
 • รอบ 11.45
  อังคาร 23/10/18
 • 133
 • 75
 • รอบ 12.00
  อังคาร 23/10/18
 • 245
 • 32
 • รอบ 12.15
  อังคาร 23/10/18
 • 952
 • 51
 • รอบ 12.30
  อังคาร 23/10/18
 • 940
 • 40
 • รอบ 12.45
  อังคาร 23/10/18
 • 586
 • 49
 • รอบ 13.00
  อังคาร 23/10/18
 • 176
 • 48
 • รอบ 13.15
  อังคาร 23/10/18
 • 632
 • 31
 • รอบ 13.30
  อังคาร 23/10/18
 • 110
 • 76
 • รอบ 13.45
  อังคาร 23/10/18
 • 406
 • 58
 • รอบ 14.00
  อังคาร 23/10/18
 • 984
 • 16
 • รอบ 14.15
  อังคาร 23/10/18
 • 508
 • 28
 • รอบ 14.30
  อังคาร 23/10/18
 • 732
 • 22
 • รอบ 14.45
  อังคาร 23/10/18
 • 397
 • 62
 • รอบ 15.00
  อังคาร 23/10/18
 • 258
 • 63
 • รอบ 15.15
  อังคาร 23/10/18
 • 927
 • 17
 • รอบ 15.30
  อังคาร 23/10/18
 • 075
 • 50
 • รอบ 15.45
  อังคาร 23/10/18
 • 438
 • 75
 • รอบ 16.00
  อังคาร 23/10/18
 • 467
 • 71
 • รอบ 16.15
  อังคาร 23/10/18
 • 396
 • 78
 • รอบ 16.30
  อังคาร 23/10/18
 • 634
 • 64
 • รอบ 16.45
  อังคาร 23/10/18
 • 913
 • 01
 • รอบ 17.00
  อังคาร 23/10/18
 • 798
 • 67
 • รอบ 17.15
  อังคาร 23/10/18
 • 376
 • 27
 • รอบ 17.30
  อังคาร 23/10/18
 • 823
 • 05
 • รอบ 17.45
  อังคาร 23/10/18
 • 356
 • 15
 • รอบ 18.00
  อังคาร 23/10/18
 • 260
 • 55
 • รอบ 18.15
  อังคาร 23/10/18
 • 204
 • 40
 • รอบ 18.30
  อังคาร 23/10/18
 • 252
 • 94
 • รอบ 18.45
  อังคาร 23/10/18
 • 759
 • 64
 • รอบ 19.00
  อังคาร 23/10/18
 • 207
 • 19
 • รอบ 19.15
  อังคาร 23/10/18
 • 945
 • 36
 • รอบ 19.30
  อังคาร 23/10/18
 • 561
 • 63
 • รอบ 19.45
  อังคาร 23/10/18
 • 401
 • 97
 • รอบ 20.00
  อังคาร 23/10/18
 • 856
 • 27
 • รอบ 20.15
  อังคาร 23/10/18
 • 791
 • 53
 • รอบ 20.30
  อังคาร 23/10/18
 • 612
 • 16
 • รอบ 20.45
  อังคาร 23/10/18
 • 862
 • 85